Kontakt

e-mail: info@make-break.com

tel. +48 731 927 503

tel. +22 299 54 72

Dodatkowe informacje, np. typ wyjazdu, szczególne miejsca lub atrakcje jakie należy zawrzeć w programie, szczególne wymagania
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę MAKE BREAK moich danych osobowych, takich jak imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu w celach niezbędnych do realizacji oferowanych przez MAKE BREAK usług. Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia. Udostępniam je dobrowolnie.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych za pośrednictwem MAKE BREAK zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
* - Pole wymagane